Szlak kolejowy Giżycko-Kruklanki-Węgorzewo-Kętrzyn

Linia kolejowa Kruklanki-Węgorzewo to fragment linii kolejowej Giżycko-Węgorzewo, odcinki te były wykorzystywane przez Niemców do przewożenia zaopatrzenia i sprzętu między pobliskimi kompleksami niemieckich zabudowań wojskowych: Hochwald’em (Wysoki Las – kwatera Himmlera), obozem w Kruklankach, Oberkommando des Heeres (Kwaterą Naczelnego Dowódctwa Wojsk Lądowych) w Mamerkach, a Wolfschanze (Wilczy Szaniec – Kwatera Hitlera) w Gierłoży pod Kętrzynem. Linią tą wieziono generała Tadeusza Bora-Komorowskiego w 1944 roku do Kruklanek. Odcinki te były także wykorzystane przy budowie wyżej wymienionych kompleksów.

Na trasie linii znajdziemy stare kolejowe elementy architektoniczne, a także stare dworce. W okolicach linii znajdziemy także inne ciekawe obiekty między innymi wojskowe.

Na trasie linii warte zainteresowania są między innymi:

  • zabytkowy słupek 0,0 w Giżycku
  • XIX wieczny dworze w Giżycku
  • dworzec z początku XX wieku w Kożuchach Wielkich
  • stary przepust na odcinku Giżycko-Kruklanki w okolicy Kożuchów Wielkich na kanale melioracyjnym dochodzącym do jeziora Kruklin
  • schrony Giżyckiej Baterii Polowej z 1915 roku w okolicy miejscowości Pieczonki
  • wiadukt na drodze do miejscowości Kożuchów
  • dworzec kolejowy w Kruklankach z początku XX wieku

Linia kolejowa Gizycko-Węgorzewo-Kętrzyn przyczyniła się do rozwoju regionu zarówno przed jak i po II Wojnie Światowej.

Kruklanki