Zasady licencjonowania treści

 

 Zawarte na tej stronie opisy tras i atrakcji oraz zamieszczone na stronie zdjęcia objęte są prawem autorskim i należą do firmy MKMS Sp. z o.o. Kopiowanie ich w całości bądź w części i publikowanie w formie elektronicznej bądź papierowej bez zgody MKMS Sp. z o.o. traktowane będzie jako naruszenie własności intelektualnej  i spowoduje podjęcie czynności prawnych przeciwko osobom lub instytucjom naruszającym własność.

Osoby lub firmy zainteresowane wykorzystywaniem treści z tej strony w celu publikowania ich formie elektronicznej bądź papierowej z zamiarem wykorzystania ich jako źródła informacji handlowych związanych ze sprzedażą (w tym usług), serwisem lub jakąkolwiek inną działalnością zarobkową w oparciu o opisy i zdjęcia obecne na tej stronie prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami licencjonowania treści.

Warunki licencjonowania treści

  1. zgłoszenie chęci wykorzystywania treści mailem pod adres kontakt@roweremwpolske.eu
  2. zawarcie pisemnej umowy licencjonowania treści z MKMS Sp. z o.o. na następujących warunkach:
    – użytkowanie opisu (w całości lub części): 250,00 PLN netto/msc za 1 opis
    – użytkowanie zdjęcia (w całości lub w części): 50,00 PLN netto/msc za 1 zdjęcie 
 
 

Brak zawartej pisemnej umowy z MKMS Sp. z o.o. na użytkowanie treści niniejszej strony jest równoznaczny z brakiem zgody MKMS Sp. z o.o. na użytkowanie treści umieszczonych na tej stronie. MKMS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dochodzenia prawa do ochrony niniejszych treści, w tym do zapłaty należnego wynagrodzenia za okres bezumownego korzystania, na drodze sądowej.