Cmentarz wojenny w Makosiejach

Cmentarz, będący miejscem spoczynku 14 nieznanych żołnierzy armii niemieckiej oraz 77 rosyjskiej, poległych w 1914 roku, znajduje się po zachodniej stronie szosy z Sędek do Sypitek. Za miejscowością Makosieje umieszczony jest głaz, wskazujący drogę na cmentarz.

W centralnej części cmentarza znajdują się cztery mogiły żołnierzy niemieckich oraz jedna mogiła zbiorowa. Zbiorowe mogiły żołnierzy rosyjskich są usytuowane za szpalerami drzew, po obu ich stronach.

Powiązane trasy rowerowe