Niemiecki cmentarz wojenny Bartosze

65 lat po zakończeniu II wojny światowej w okolicach Elbląga dokonano ekshumacji ciał 70 niemieckich żołnierzy, uznanych za zaginionych po 1945 roku. W 2010 roku szczątki zostały złożone na znajdującym się w pobliżu Ełku cmentarzu w Bartoszach.

Cmentarz w Bartoszach jest największym miejscem pochówku żołnierzy niemieckich na Warmii i Mazurach (dawnych Prusach Wschodnich) – spoczywają tu ciała 10 tysięcy poległych w I i II wojnie światowej. Osoby odwiedzające cmentarz może zaskoczyć fakt, że na nagrobkach znajdują się tylko imiona i nazwiska zmarłych, bez dodatkowych informacji o ich wojennych losach.

Przy okazji zwiedzania cmentarza, warto odwiedzić także pobliską ciekawostkę przyrodniczą, „Ostoję Bobrów Bartosze”. Rezerwat ma 190 hektarów i jest otoczony przez jeziora: Sunowo, Szarek i Ełckie. Teren rezerwatu obejmuje torfowiska, będące naturalnymi siedliskami bobra europejskiego. Ponadto można tu znaleźć aż 270 gatunków roślin.