Tereny dawnego lotniska w Ełku

Dokładna data powstania lotniska nie jest łatwa do określenia – wiadomo jedynie, że było ono wykorzystywane jako lotnisko polowe już w czasie I Wojny Światowej. Przed II Wojną Światową zostało zmodernizowane aby zwiększyć jego możliwości przyjmowania większej liczby nowoczesnych maszyn. Na Ełckim lotnisku, które pełniło także rolę osłonową dla kwatery Hitlera w Wilczym Szańcu, stacjonowała 1 eskadra samolotów w liczbie 41 sztuk.

Prawdopodobnie cały kompleks zajmował powierzchnię, na której obecnie znajdują się: Zakłady Mięsne, stacja benzynowa oraz ogródki działkowe przy ulicach Suwalskiej i Przemysłowej. Do dnia dzisiejszego przetrwało niewiele śladów po dawnym lotnisku, lecz wprawne oko z łatwością je dostrzeże. Są to między innymi betonowe nawierzchnie dawnych pasów kołowania i dróg dojazdowych, ukryte w lesie przy drodze do Szelig betonowe fundamenty budynków, oraz ukryte przy ul. Suwalskiej betonowe pozostałości hangarów i warsztatów.

Przy drodze z Ełku do Augustowa zakopane były stalowe zbiorniki na paliwo lotnicze, które po wojnie zostały wywiezione do bazy CPN w Waliłach. Równolegle do obecnej szosy znajdował się podjazd do tankowania samolotów, wyłożony kostką bazaltową. Po wojnie kostkę wywieziono do Białegostoku i wykonano z niej nawierzchnię ulicy Lipowej. Śladem po dawnej bazie paliwowej jest poszerzenie szosy na Augustów tuż za rondem.

Po wojnie uznano lotnisko za nieprzydatne i zaniechano jego eksploatacji i utrzymania. Jedynie przez kilka lat odbywały się tam szkolenia, organizowane przez Aeroklub Białostocki.

Powiązane trasy rowerowe