Dawna Wieś Żelazki

Dawna wieś Żelazki (Żelasy) (niem. Schelasen lub Zielasen; od 16 lipca 1938 Zielhausen) była ulokowana na Trakcie Krzyżackim z Ełku do Wilna, współcześnie – po północnej stronie szosy Ełk-Augustów, obok dawnego lotniska w Ełku.

Cmentarz wojenny w Makosiejach

Cmentarz, będący miejscem spoczynku 14 nieznanych żołnierzy armii niemieckiej oraz 77 rosyjskiej, poległych w 1914 roku, znajduje się po zachodniej stronie szosy z Sędek do Sypitek.

Most kolejowy w Sypitkach

Most kolejowy w okolicy Sypitek to jeden z najciekawszych odcinków trasy Ełckiej Kolei Wąskotorowej.

Ełcka Kolej Wąskotorowa

Prace projektowe, na zlecenie starosty Ełckiego, rozpoczęły się w 1905 roku. Głównym założeniem miała być poprawa transportu na terenie powiatu, jednakże kolej miała też spełniać założenie militarne – doprowadzono ją do granicy z Rosją w Zawadach i Turowie.